Oferta

Techniczne utrzymanie nieruchomości realizujemy poprzez: 
 • Kontrole, inspekcje oraz okresowe przeglądy budynków, 
 • Działamy w oparciu o harmonogramy przeglądów, prac i konserwacji, 
 • Wykonujemy również naprawy instalacji elektrycznych oraz inne drobne prace remontowe, 
Oferujemy: 
 • Wykonawstwo kotłowni (montaż, instalacje, pierwsze uruchomienie kotłów),
 • Montaż i uruchomienie klimatyzatorów oraz central wentylacyjnych, 
 • Kontrolne pomiary emisji spalin związane z ekonomicznym spalaniem paliw,
 • Prowadzenie pełnej obsługi kotłowni wodnych i parowych, 
 • Nadzór techniczny nad eksploatacją urządzeń energetycznych w tym kotłów, sprężarek, pomp
  oraz instalacji elektrycznych, gazowych i cieplnych, 
 • Montaż i serwis agregatów chłodniczych 
W swojej ofercie posiadamy serwis: 
 • Węzłów cieplnych, 
 • Kotłów gazowych i olejowych, 
 • Wytwornic pary, 
 • Central wentylacyjnych, 
 • Układów klimatyzacji, 
 • Zestawów hydroforowych, 
 • Agregatów wody lodowej,
TECH-BUD SERWIS Sp. z o.o.
ul. Zawadzka 146
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 734 68 05, +48 500 410 425, e-mail: biuro@techbudserwis.pl
NIP 7732474221, Regon 101733084, KRS 000498626